Biznes

Upadłość konsumencka – jak ogłosić upadłość?

Ostatnia aktualizacja 7 kwietnia 2024 przez Redakcja

Dla niejednej osoby zaciągnięcie kredytu, pożyczka bądź jeszcze inny, szybki sposób pozyskania gotówki jest jedyną szansą na osiągnięcie zamierzonego celu w określonych ramach czasowych. Niekiedy jednak wpadamy w spiralę długów, z których trudno jest nam wyjść. W takim przypadku warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest upadłość konsumencka. Czym dokładnie jest i w jaki sposób można z niej skorzystać- o tym w poniższym artykule.

Upadłość konsumencka – czym jest?

„Upadłość konsumencka, potocznie zwana bankructwem, jest to procedura, której celem jest wyjście z długów osoby zadłużonej, a więc takiej, która nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań finansowych. Należy przy tym pamiętać, że jest to rozwiązanie, z którego skorzystać mogą jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a więc konsumenci, przy czym dotyczy to sytuacji, w których dłużnik faktycznie nie jest w stanie regulować zadłużenia na bieżąco (od co najmniej 3 miesięcy)”. – mówi nam adwokat Rzeszów Jacek Borowy

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które przeprowadza się na wniosek dłużnika, zaś jego efektem może być częściowe bądź całościowe umorzenie zadłużenia poprzez likwidację jego majątku i zaspokojenie roszczeń wierzycieli ze środków pozyskanych w trakcie likwidacji.

Początkowo sądy brały pod uwagę jedynie sprawy, które dotyczyły niewypłacalności wynikających z nagłych i niezawinionych sytuacji, takich jak utrata pracy bądź nagła choroba dłużnika. Nowe prawo, obowiązujące od 24 marca 2020 roku znacznie uprościło proces przeprowadzania upadłości konsumenckiej, a jednocześnie umożliwia podjęcie procedury nawet w przypadku  osób, które do swojego zadłużenia doprowadziły w sposób umyślny bądź na skutek niedbalstwa.

Przebieg procedury upadłościowej

Procedura postępowania upadłościowego rozpoczyna swój bieg na skutek złożenia odpowiedniego wniosku, przy czym może tego dokonać przede wszystkim konsument, ale w niektórych przypadkach także i wierzyciel. Wniosek należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu dłużnika, jednocześnie uiszczając opłatę w wysokości 30 PLN. We wniosku należy uzupełnić takie dane, jak chociażby informacje na temat posiadanego majątku z jego szacunkową wyceną, informacje o wysokości posiadanych środków pieniężnych w gotówce i na kontach bankowych, dane wierzycieli i informacje o posiadanych względem nich długach oraz dowody potwierdzające wystąpienie zadłużenia i niewypłacalność.

Czytaj również  Ile kosztuje srebro - gram - uncja

W następnym kroku sąd- po rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów- na posiedzeniu niejawnym ogłasza upadłość konsumencką, bądź jeśli widzi potrzebę pewnych wyjaśnień,  wyznacza termin rozprawy. Po ogłoszeniu upadłości rozpoczyna się kolejny etap, a mianowicie postępowanie upadłościowe właściwe. Odbywa się ono przy udziale syndyka, który ma za zadanie m.in. ustalenie masy upadłościowej (całego majątku dłużnika), jej spieniężenie oraz przekazanie tych środków na rzecz spłaty długu. Jeśli są one niewystarczające, wówczas sąd może ustalić plan i harmonogram spłaty wierzycieli.

Jeśli wszystkie zobowiązania wobec wierzycieli zostaną zaspokojone, wówczas następuje umorzenie zobowiązań upadłego, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Choć ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niekiedy jedynym skutecznym sposobem na pozbycie się długów i uporządkowanie swoich finansów, to jednak należy pamiętać, że jest to proces niezbyt komfortowy i niesie ze sobą pewne konsekwencje. Syndyk zajmuje wszystkie pieniądze oraz cały majątek i to on w głównej mierze staje się ich zarządcą- kontroluje wpływy na rachunek bankowy, wynagrodzenie za pracę, zaś konsument od tej pory sam może jedynie zawierać drobne umowy życia codziennego, jak chociażby zakup żywności czy środków czystości.

Całością można zająć się samodzielnie, jednak zdecydowanie lepiej i skuteczniej będzie dla dłużnika, jeśli powierzy on to zadanie profesjonalnej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w tego typu sprawach. Jest to o tyle ważne, iż posiedzenie sądowe o upadłość konsumencką odbywa się bez udziału wnioskodawcy, przez co należy bardzo skrupulatnie przygotować wszelką dokumentację, by sprawa zakończyła się oczekiwanym rezultatem.

Artykuł Sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *