Rodzaje znaków drogowych

Tematem tego artykuły będą rodzaje znaków drogowych, opowiemy trochę o sposobach podziału i znaczeniu jakie spełniają. Prawdopodobnie jesteś osobą przystępującą do egzaminu na prawo jazdy, zaczynasz naukę albo jesteś uczniem i dostałeś zadanie by opisać rodzaje znaków. Postaramy się abyś zdobył z tego tekstu wszelkie potrzebne informacje a nawet nieco więcej niż standardowo.

Jednym z najważniejszych czynników pozwalających bezpiecznie i sprawnie przeprowadzać ruch kołowy na terenie całego świata jest umiejscowienie znaków drogowych. Dzięki znajomości podziału znaków i większości z nich jesteśmy w stanie podejmować bardziej kontrolowane decyzje w relatywnie krótkim czasie. Nie zastanawiamy się nad tym kto ma pierwszeństwo, albo czy z danego pasa można skręcić w prawo.

Czym jest znak drogowy?

Zacznijmy może od samego początku i wyjaśnienia czym jest znak drogowy wedle rozumienia polskiego prawa. Jest to znak, który obowiązuje w ruchu drogowym, a jego znaczenie i zakres zostały opisane w polskich przepisach prawa. Polska normuje znaki drogowe na podstawie zapisów w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Znaki drogowe mogą być umiejscowione po obu stronach jezdni, bezpośrednio nad nią albo na niej.

Gdy poznasz wszystkie rodzaje znaków obowiązujące w Polsce nie będziesz miał problemu na drogach większości krajów. Różnice zazwyczaj są symboliczne i łatwo się w nich odnaleźć. Niektóre kraje posiadają własne znaki jak np. ostrzeżenia przed reniferami, różnica pomiędzy tym znakiem a polskim ostrzeżeniem przed dzikimi zwierzętami jest praktycznie żadna.

Różnice pojawiają się w krajach anglosaskich, należy pamiętać, że stosuje się tam ograniczenia prędkości podawane w milach na godzinę, a znaki są bardziej tekstowe, mniej symboliczne niż w Europie.

Rodzaje znaków drogowych

Podstawowym rozróżnieniem znaków jest podział ze względu na umiejscowienie, na jezdni i wszystkie pozostałe. Znaki widoczne na jezdni jak np. pasy dla pieszych to znaki poziome. Drugim rodzajem są znaki pionowe, znajdujące się na słupkach po bokach jezdni albo nad nią.

Kolejnym etapem podziału jest informacja jaką za sobą niosą. Rozróżniamy kilka rodzajów znaków: informacyjne, nakazu, zakazu, ostrzegawcze, kierunki i miejscowości, uzupełniające, dodatkowe i tabliczki do znaków drogowych. Wszystkie opiszemy w dalszej części artykułu.

Znaki drogowe rozróżnia się również za pomocą ich parametrów technicznych (tego jak są skonstruowane. Znaki drogowe muszą być dobrze czytelne w innym wypadku nie spełniałby swojej roli. Jednym z czynników decydujących o tym, że możemy bez przeszkód dojrzeć znak nawet z dalszych odległości jest ich wielkość, ściśle ustalona przepisami.
Rodzaje wielkości znaków drogowych:

Znaki wielkie (W) – umieszcza się je przy jezdniach głównych na autostradach
Znaki duże (D) – umieszcza się je przy jedniach głównych na grogach ekspresowych, drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowania, na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h
Znaki średnie (S) – umieszcza się je na łącznicach i jezdniach innych niż jezdnie główne autostrad i dróg ekspresowych, na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest mniejsza lub równa 60 km/h, na jedno jezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich, na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.
Znaki małe (M) – umieszcza się ja na drogach gminnych i drogowskazach tablicowych na drogach powiatowych.
Znaki mini (MI) – umieszcza się je na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących, wąskich ulicach o charakterze zabytkowym, drogach z ograniczeniem prędkości do 30km/h

Wymiary znaków drogowych

wielkości-znaków-tabela

Wpływ na wymiary znaków drogowych ma widoczność, aspekty ekonomiczne i estetyczne. Wymiary znaków są określone w przepisach, ale jest możliwość odstępstwa od nich.

Rodzaje znaków pionowych

To ze znakami pionowymi spotykasz się najczęściej podczas podróży. Pełna lista znaków jest bardzo długa i nie będziemy jej tutaj wklejać. Napiszemy kilka zdań o każdym rodzaju wraz z przykładowymi znakami.

Znaczenie wszystkich rodzajów znaków drogowych o których będziemy mówić jest zapisane we wspomnianym rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Znaki ostrzegawcze (typ A) – zadaniem znaków ostrzegawczych jest informowanie kierującego z odpowiednim wyprzedzeniem o tym, że powinien zachować szczególną ostrożność gdyż mogą wystąpić niebezpieczeństwa. Ten rodzaj znaków jest stosowany na stałe przy zakrętach czy zwężeniach jezdni oraz okresowo, zależnie od pory roku, ostrzegając np. przed zwierzętami na drodze.

Znaki ostrzegawcze przyjmują kształt trójkąta równobocznego z wierzchołkiem u góry (wyjątek znak „ustąp pierwszeństwa”), tło jest żółte a obwódka czerwoną. Odległość od niebezpiecznego miejsca ustalana jest na bazie dopuszczalnej prędkości obowiązującej na danej drodze. Na drogach powyżej 60 km/h odległość od niebezpiecznego miejsca to 150-300m, na wszystkich innych drogach do 100 metrów.

znaki ostrzegawcze

Znaki zakazu (typ B) – znaki zakazu są rodzajem znaków ustalają jakich manewrów nie może wykonać kierowca. Są w kształcie koła z czerwoną obwódką i białym bądź niebieskim tłem. Wyjątek stanowią znaki B-20, B-39 oraz B-43.

znak zakazu

Znaki nakazu (typ C) – ten typ znaków określa wymagany sposób jazdy i uczestnictwa w ruchu drogowym np. nakaz skrętu w prawo. Znaki przybierają kształt koła na niebieskim tle z białym piktogramem.

znaki nakazu

Znaki informacyjne (typ D) – w przypadku znaków informacyjnych kierujący pojazdem dostaje informacje o rodzaju drogi, sposobie korzystania z niej oraz obiektach znajdujących się w pobliżu. Te prostokątne znaki na niebieskim tle i białym obrazem mogą być również umiejscowione na białym tle z czarnym obrazem.

znaki informacyjne

Znaki kierunku i miejscowości (typ E) – jak nietrudno się domyślić ten rodzaj znaków spełnia rolę współczesnych drogowskazów. Zawierają informacje o miejscowości, dzielnic, atrakcjach turystycznych bądź inny punktach orientacyjnych. Informacje widnieją na prostokątnych znakach z zielonym lub niebieskim tłem i białymi napisami. Zdarzają się również znaki wskazujące atrakcje turystyczne, wtedy znak jest brązowy z białym napisem.

znaki miejscowości

Znaki uzupełniające (typ F) – uprzedzając o zakazach i niebezpieczeństwa oraz informują o organizacji ruchu. Mają kształt prostokąta z białymi napisami.

znaki uzupełniające

 

Tabliczki do znaków drogowych (typ T) – umieszczę się je pod tarczami znaków drogowych, uzupełniają informację ze znaku drogowego o dodatkowe treści. Są kształtu prostokątnego o różnej kolorystyce.

tabliczki do znaków drogowych

Rodzaje znaków poziomych

znaki drogowe poziome

Ostatnią rzeczą, która wymaga wspomnienia podczas omawiania rodzajów znaków drogowych są znaki poziome widoczne bezpośrednio na jezdni.

Ich liczba jest najmniejsza i przybierają zazwyczaj kształty strzałek informujących o możliwym kierunku jazdy, informacje o pasach dla pieszych albo buspasach.

Maluje się je białą nieścieralną farbą, czasem żółtą zwłaszcza podczas remontów dróg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *