Rozrywka

Od jakiej średniej jest 6?

Ostatnia aktualizacja 29 września 2022 przez Redakcja

Ocena 6 to najlepsza ocena jaką można zdobyć w toku nauczania. Zarezerwowana jest dla osób, które osiągają najlepsze rezultaty na sprawdzianach, czy wykazują się ponad przeciętną aktywnością. Zasady przyznawania 6 mogą się różnić zależnie od szkoły i nauczycieli. Zgodnie z polskim prawem wszystkie szkoły działają wedle wewnętrznego systemu oceniania, który opisany jest w statucie szkoły. Oznacza to, że nie ma ściśle określonej średniej, od której jest 6. W tym artykule pokażemy Ci na jakich zasadach przyznaje się szóstki, od jakiej średniej jest 6 i od ilu procent jest 6 na sprawdzianach.

Wewnętrzny system oceniania

Przepisy polskiego prawa definiują wewnętrzy system oceniania jako część statutu szkoły. Zawiera on informacje o zasadach oceniania uczniów oraz tego jak wyglądają ewentualne poprawki.

Oceny jakie stosuje się w szkole podstawowej i średniej:

 • 6 to stopień celujący
 • 5 to stopień bardzo dobry
 • 4 to stopień dobry
 • 3 to stopień dostateczny
 • 2 to stopień dopuszczający
 • 1 to stopień niedostateczny

W pierwszych trzech klasach obowiązuje opisowy system oceniania. Na studiach nie ma ocen 1 i 6 a stopniem dopuszczającym do zdania przedmiotu jest 3.

Od jakiej średniej jest 6 na semestr i koniec roku?

Wedle powyższych informacji to od jakiej średniej jest 6 na semestr i koniec roku określa regulamin szkoły. Oznacza to, że gdy w jednej szkole do oceny celującej będzie potrzebna średnia 5,5 gdzie indziej nauczyciel może zadowolić się średnią 5,3.

Ocena celująca jest specyficzna i w przeciwieństwie do innych ocen rzadko kiedy trzeba mieć po przecinku 0,5 lub więcej.

W sporej części szkół ocena 6 jest od średniej 5,3. U najbardziej wymagających nauczycieli do uzyskania oceny celującej wymagane jest posiadanie średniej 5,5.

Wyliczając średnią należy pamiętać, że jest ona obliczana na podstawie średniej ważonej. Co za tym idzie jeden sprawdzian napisany na 6 może znacząco ułatwić dostanie 6.

Czytaj również  Kto to jest Senior?

W najlepszym wypadku do uzyskania 6 wystarczy średnia 5,25.

Od jakiej średniej jest 6 w podstawówce

Szkoła podstawowa charakteryzuje się nieco niższymi wymaganiami wobec uczniów. Nie chodzi tu o wiedzę do opanowania a o średnią ocen wymaganą do uzyskania konkretnej oceny. Dzięki temu dzieci chętniej się uczą i walczą o oceny.

Jednocześnie należy pamiętać, że średnia ocen od jakiej jest 6 zależy od szkoły i nauczyciela.

 • Średnia, od której jest 6 w podstawówce to zazwyczaj 5,25-5,4.

Jeśli nie masz pewności jaką musisz mieć średnią na 6 to zapytaj swojego nauczyciela o wymagania albo sprawdź stronę internetową szkoły. Tam powinna znajdować się zakładka „wewnętrzny system oceniania”, która będzie zawierać dokładne informacje.

Od jakiej średniej jest 6 w liceum i technikum?

To od jakiej średniej jest 6 nie zależy od tego czy jesteś w technikum czy liceum, zasady ustalane są przez szkoły a nie etap nauki. Dużo do powiedzenia mają również nauczyciele, którzy indywidualnie podchodzą do aktywności uczniów.

 • Średnia, od której w większości liceów i techników jest 6 to 5,31-5,5.

Jeśli nie wiesz jak do zasad oceniania podchodzi Twoja szkoła sprawdź jej wewnętrzny system oceniania, który może być dostępny na stronie internetowej lub zapytaj swojego nauczyciela.

Od ilu jest 6 z matematyki, fizyki, chemii czy polskiego?

Przedmiot, z którego ma zostać wystawiona ocena nie odgrywa żadnej roli. To nauczyciel decyduje, czy uzyskana średnia uprawnia Cię do otrzymania oceny celującej. Naturalnie porusza się one wedle pewnych ram wyznaczonych przez statut szkoły.

Od ilu procent jest 6 na sprawdzianie?

Na sam koniec zostało nam sprawdzenie od ilu procent jest na sprawdzianach i kartkówkach. Procentowy system oceniania jest najbardziej sprawiedliwy i funkcjonuje przy okazji poważniejszych testów.

Tak samo jak w przypadku średniej to od ilu procent jest 6 ustalane jest przez szkoły.

Czytaj również  Najpopularniejsi czarodzieje

Najmniej rygorystyczna klasyfikacja wygląda w taki sposób:

 • 100% – 98% – 6,
 • 97% – 90% – 5,
 • 89% – 75% – 4,
 • 74% – 50% – 3,
 • 49% -30% – 2,
 • poniżej 30% – 1.

Najczęściej spotykany system oceniania:

 • 98% – 100% – 6,
 • 97% – 90% – 5,
 • 89% – 75% – 4,
 • 74% – 51% – 3,
 • 40% – 50% – 2,
 • poniżej 40% – 1,

Zdarza się, że niektórzy nauczyciele dają 6 od 95%, warto również pamiętać o ocenach z minusami, które można uzyskać nawet nie łapiąc się w zakładane przedziały.

Oceniania w polskich szkołach zostało pozostawione im samym. To szkoły decydują o tym od jakiej średniej są dane oceny i od ilu procent jaka jest ocena na sprawdzianie. Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety, niemniej należy do niego przywyknąć. Mamy nadzieję, że wiesz już nieco więcej o tym od jakiej średniej jest 6 i ile procent jest potrzebne na ocenę celującą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *