Rozrywka

Od jakiej średniej jest 2 w podstawówce, liceum i technikum?

Ostatnia aktualizacja 29 września 2022 przez Redakcja

Ocena 2 choć nie jest powodem do dumy pozwala zaliczać sprawdziany i pozwala przejść do następnej klasy. Nauczyciele wystawiają uczniom oceny na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, który nie jest taki sam we wszystkich szkołach. Ciekawostką jest fakt, że nawet w ocenianiu semestralnym stopnie ustalane są przez status szkoły. Jednak w Polsce przyjęło się stosować 6 stopniową skalę ocen. Ocena 2 to stopień dopuszczający, czyli pozwalający na zdawanie danego przedmiotu. Od jakiej średniej jest 2 na semestr i koniec roku? Od ilu procent jest 2 na sprawdzianie?

Wewnętrzny system oceniania

System oceniania w polskich szkołach określony jest przez wewnętrzny system oceniania, każdej szkoły. Oznacza to, że w różnych szkołach są różne wymagania do uzyskania konkretnych ocen.

To szkoła decyduje w jaki sposób będzie oceniać uczniów i jak będą wyglądały ewentualne poprawki.

Oceny jakie stosuje się w szkole podstawowej i średniej:

 • 6 to stopień celujący
 • 5 to stopień bardzo dobry
 • 4 to stopień dobry
 • 3 to stopień dostateczny
 • 2 to stopień dopuszczający
 • 1 to stopień niedostateczny

Taki system oceniania obowiązuje od 4 klasy. Dzieci w klasach 1-3 oceniane są opisowo.

Od jakiej średniej jest 2 na semestr i koniec roku?

Jak widzisz odpowiedzenie na pytanie od jakiej średniej jest 2 nie jest do końca możliwe. Zależy to od statusu szkoły oraz sposobu oceniania przyjętego przez nauczyciela. Może być tak, że jeden nauczyciel ma niższe wymagania od drugiego i ma do tego prawo o ile, szkoła akceptuje takie podejście.

Czytaj również  Ile to tuzin - kopa - mendel - gros

Przy wyliczaniu średniej dochodzi aspekt ważonych ocen. Prowadzi to do sytuacji, w której sprawdzian napisany na 1 może mieć większe znaczenie od kartkówki napisanej na 3. Efektem tego jest to, że nasza średnia nie wynosi 2 a np. 1.75.

Minimalna średnia na 2 może również różnić się na dalszych etapach edukacji, gdy w podstawówce będą niższe wymagania tak w liceum mogą oczekiwać lepszych ocen. Wiele zależy od renomy szkoły i wspomnianego wewnętrznego systemu nauczania.

Większość szkół wymaga średniej powyżej 1.51 do przyznania oceny dopuszczającej.  Jednak może wynosić ona równie dobrze 1,7 a nawet 1,9 w przypadku bardziej rygorystycznych nauczycieli.

Gdyby przyjąć standardowe zaokrąglenie do jedności to minimalną średnią wymaganą do oceny 2 jest 1.50, jest to tzw. zaokrąglenie w górę.

Od jakiej średniej jest 2 w podstawówce?

Tak jak wspomnieliśmy średnia uzależniona jest od szkoły a nie etapu edukacji. Naturalnie w podstawówce częściej zdarzają się nauczyciele, którzy są mniej surowi i dają uczniom ocenę dopuszczającą od średniej 1,51, ale nie zawsze tak musi być.

 • Średnia, od której jest 2 w podstawówce to zazwyczaj 1,51-1,71.

Jeśli nie masz pewności jak ocenia Twój nauczyciel to po prostu go zapytaj to nic nie kosztuje. Możesz również znaleźć stronę swojej szkoły i wejść w zakładkę „wewnętrzny system oceniania”, tam powinny znajdować się dokładne informacje.

Od jakiej średniej jest 2 w liceum i technikum?

Szkoła średnia podlega takim samym zasadom jak podstawówka. Co za tym idzie nie ma jednej poprawnej odpowiedzi na pytanie od jakiej średniej jest 2 w liceum i technikum.

Mogłoby się wydawać, że w liceum będą wyższe wymagania, ale należy brać pod uwagę, że może być nieco wyższy poziom sprawdzianów a niekoniecznie sposób oceniania.

 • Średnia, od której w większości liceów i techników jest 2 to 1,71-1,8.
Czytaj również  Zagadki lateralne z odpowiedziami

Dużo zależy od wewnętrznego statutu szkoły oraz podejścia nauczyciela. Zajrzyj na stronę swojego liceum albo technikum i sprawdź czy nie znajduje się tam zakładka z systemem oceniania.

Od jakiej średniej jest 2 z matematyki, polskiego czy chemii?

Przedmiot nie wpływa na sposób oceniania, to nauczyciel decyduje w oparciu o status szkoły jak oceniać uczniów. Dla wielu uczniów przedmioty ścisłe są tymi najtrudniejszymi, nauczyciele o tym wiedzą i zazwyczaj stosują mało rygorystyczne oceniania. Nawet średnia 1,51 może dać ocenę dopuszczającą z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka czy chemia, ale wszystko zależy od nauczyciela.

Od ilu procent jest 2 na sprawdzianie?

Pozostało nam pomówić o ocenach cząstkowych, czyli ocenach zdobywanych podczas semestru za odpowiedzi, zadania domowe, kartkówki, aktywność i sprawdziany.

O ile oceny za odpowiedzi czy aktywność wydawane są przez nauczyciela na podstawie własnych odczuć o tyle sprawdziany i kartkówki oceniane są na podstawie procentowych wyników.

Podobnie jak w przypadku średniej tu również nie ma jasno ustalonych zasad oceniania.

Najmniej rygorystyczna klasyfikacja wygląda w taki sposób:

 • 100% – 6,
 • 99% – 90% – 5,
 • 89% – 75% – 4,
 • 74% – 50% – 3,
 • 49% -30% – 2,
 • poniżej 30% – 1.

Najczęściej spotykany system oceniania:

 • 98% – 100% – 6,
 • 97% – 90% – 5,
 • 89% – 75% – 4,
 • 74% – 51% – 3,
 • 40% – 50% – 2,
 • poniżej 40% – 1,

Bywają również bardziej rygorystyczne systemy, w których ocena 2 jest dopiero od 50%.

Temat oceniania w polskich szkołach nie jest jednoznaczny, wiele zależy od wewnętrznych ustaleń szkoły i nauczycieli. Niemniej mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci mniej więcej ustalić od jakiej średniej jest 2 i ile procent trzeba mieć na 2 ze sprawdzianu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *