Redakcja

Cieszymy się, że możemy tworzyć dla was artykuły. Zapraszamy do lektury.

Oceny w Niemczech – skala ocen

Posted by

oceny w niemczech

łuSystem oceniania to kluczowy element każdego systemu edukacyjnego, ponieważ pozwala na ocenę postępów uczniów i ich umiejętności. Podobnie jak w innych krajach, w Niemczech istnieje skala ocen, która jest używana w szkołach na wszystkich poziomach edukacji. Jednakże niemiecki system oceniania różni się nieco od innych, w tym od polskiego. Oceny nie są jedynym wskaźnikiem postępów uczniów, a system oceniania opiera się na różnych kryteriach i sposobach oceny.

Oceny w Niemczech – jak działa system oceniania?

W Niemczech system oceniania opiera się na różnych kryteriach i sposobach oceny, które różnią się w zależności od stopnia edukacji.

W szkołach podstawowych oceny wystawiane są zazwyczaj w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza bardzo dobrze, a 6 – niedostatecznie.

Szkołach średnie, takie jak szkoły ponadpodstawowe i technika, stosują skalę ocen od 0 do 15 punktów, gdzie 15 punktów oznacza celujący wynik, a 0 punktów oznacza niezdanie.

W niemieckim systemie oceniania oceny nie są jedynym wskaźnikiem postępów uczniów. Na ogół nauczyciele oceniają uczniów w oparciu o różne kryteria, takie jak postęp w nauce, jakość pracy, zaangażowanie w lekcje, kreatywność, sprawność językowa, umiejętności społeczne i wiele innych.

W niektórych przypadkach ocena jest wystawiana przez grupę nauczycieli, którzy pracują nad danym przedmiotem, a w innych przypadkach decyzję o ocenie podejmuje nauczyciel indywidualnie. W każdym przypadku nauczyciele muszą wyjaśnić swoje decyzje i uzasadnić ocenę, która została wystawiona uczniowi.

Skala ocen w Niemczech

kala ocen w Niemczech składa się z pięciu lub sześciu stopni, w zależności od stopnia edukacji.

W szkołach podstawowych skala ocen zazwyczaj składa się z sześciu stopni, od 1 (sehr gut – bardzo dobrze) do 6 (ungenügend – niedostatecznie). W szkołach średnich, takich jak szkoły ponadpodstawowe i technika, stosowana jest skala ocen od 0 do 15 punktów, gdzie 15 punktów oznacza celujący wynik, a 0 punktów oznacza niezdanie.

Oto szczegółowe informacje na temat poszczególnych stopni w skali ocen w niemieckim systemie edukacyjnym:

 • 1 (sehr gut – bardzo dobrze) – oznacza, że uczniowie opanowali materiał na bardzo wysokim poziomie i posiadają bardzo dobre umiejętności w danym przedmiocie.
 • 2 (gut – dobrze) – oznacza, że uczniowie dobrze opanowali materiał i posiadają dobre umiejętności w danym przedmiocie.
 • 3 (befriedigend – dostatecznie) – oznacza, że uczniowie opanowali materiał i posiadają podstawowe umiejętności w danym przedmiocie.
 • 4 (ausreichend – dostatecznie) – oznacza, że uczniowie opanowali materiał na poziomie wystarczającym i posiadają podstawowe umiejętności w danym przedmiocie.
 • 5 (mangelhaft – niedostatecznie) – oznacza, że uczniowie nie opanowali materiału na wystarczającym poziomie i posiadają słabe umiejętności w danym przedmiocie.
 • 6 (ungenügend – niedostatecznie) – oznacza, że uczniowie nie opanowali materiału w ogóle i posiadają bardzo słabe umiejętności w danym przedmiocie.
Czytaj również  Zagadki lateralne z odpowiedziami

Niemiecka skala ocen uwzględnia również plusy i minusy w przypadku ocen 2-4, które mają być dokładniejsze w ocenie umiejętności uczniów. Na przykład, ocena 2+ oznacza lepszą ocenę niż ocena 2, ale nie tak dobrą jak ocena 1-.

W Niemczech ocena 1 jest uznawana za ocenę bardzo dobrą, a ocena 6 jest oceną niedostateczną.

Jakie są oceny w liceum w Niemczech?

W Niemczech licea to szkoły ponadpodstawowe, które kończą się egzaminem maturalnym – Abitur. Szkoły ponadpodstawowe w Niemczech stosują skalę ocen od 0 do 15 punktów, gdzie 15 punktów oznacza celujący wynik, a 0 punktów oznacza niezdanie.

W liceum w Niemczech oceny są szczególnie ważne, ponieważ są one brane pod uwagę przy ubieganiu się o studia na uniwersytetach. W skali ocen w liceum w Niemczech stosuje się następujące oceny:

 • 15 punktów – bardzo dobry (sehr gut)
 • 14 punktów – bardzo dobry (sehr gut)
 • 13 punktów – bardzo dobry (sehr gut)
 • 12 punktów – dobry (gut)
 • 11 punktów – dobry (gut)
 • 10 punktów – dobry (gut)
 • 9 punktów – dostateczny (befriedigend)
 • 8 punktów – dostateczny (befriedigend)
 • 7 punktów – dostateczny (befriedigend)
 • 6 punktów – dostateczny (befriedigend)
 • 5 punktów – niedostateczny (ausreichend)
 • 4 punkty lub mniej – niedostateczny (ungenügend)

Podczas nauki w liceum w Niemczech uczniowie są oceniani przez nauczycieli w każdym przedmiocie, a wyniki są podsumowywane na koniec semestru lub roku szkolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *