Redakcja

Cieszymy się, że możemy tworzyć dla was artykuły. Zapraszamy do lektury.

Oceny w Anglii – skala ocen

Posted by

oceny w anglii

System oceniania w Anglii może być zaskakujący dla tych, którzy nie są zaznajomieni z brytyjskim systemem edukacji. Szczególnie dla osób, które pochodzą z krajów, w których stosuje się zupełnie inny sposób oceniania. W Anglii system oceniania jest bardziej złożony i składa się z różnych skali ocen, w zależności od poziomu szkoły i przedmiotu. Dodatkowo, system oceniania w Anglii ma wpływ na dalszą karierę zawodową uczniów, w związku z czym jest bardzo istotnym elementem edukacji.

Oceny w Anglii – jak działa system oceniania?

System oceniania w Anglii jest dość skomplikowany i różni się w zależności od poziomu szkoły oraz przedmiotu. W szkole podstawowej i gimnazjum (tzw. primary i secondary school) stosuje się oceny w formie liter, gdzie A to najlepsza ocena, a G to najniższa.

W przypadku egzaminów końcowych, takich jak GCSE (General Certificate of Secondary Education) czy A-level (Advanced Level), stosuje się skale ocen od 9 do 1, gdzie 9 to najwyższa ocena, a 1 to najniższa. Od 2017 roku wprowadzono nową skalę ocen dla egzaminów GCSE, która zastąpiła skalę ocen od A* do G.

W przypadku egzaminów na studiach wyższych stosuje się skalę ocen od 1 do 4, gdzie 1 to najlepsza ocena, a 4 to najniższa. Jednak niektóre uniwersytety stosują skalę od 1 do 5 lub 1 do 6.

Warto również wspomnieć, że w Anglii istnieje również system oceniania oparty na „traffic light system”.

System ten stosowany jest w przypadku pracy uczniów w klasach 1-3 podstawówki. Zamiast liter czy liczb, uczniowie otrzymują kolory: zielony, żółty lub czerwony, co oznacza odpowiednio: dobrze, poprawnie, źle.

System oceniania w Anglii jest bardzo istotnym elementem edukacji, ponieważ oceny wpływają na dalszą karierę zawodową uczniów. W przypadku egzaminów końcowych, wyniki uzyskane przez ucznia mają wpływ na decyzję o przyjęciu na studia oraz na wybór kierunku studiów.

Czytaj również  Prawdopodobieństwo wygrania w Lotto

Jakie są oceny w szkole podstawowej w Anglii?

W szkole podstawowej w Anglii, zwanej „primary school”, stosuje się system oceniania w formie liter, przy czym A oznacza najlepszą ocenę, a G oznacza najniższą.

Ocenianie odbywa się na podstawie kryteriów określonych przez National Curriculum, czyli ogólnokrajowy program nauczania.

Oceny w Anglii Oceny w Polsce
A 6
B 5
C 4
D 3+
E 3
F 2
G 1

Dokładne przypisanie ocen z Anglii do Polski jest trudne gdyż ich liczba jest różna. Oceny są przypisywane uczniom na podstawie ich pracy w ciągu całego roku szkolnego. Nauczyciele oceniają uczniów na podstawie różnych czynników, takich jak praca klasowa, zadania domowe, testy, projekty i prezentacje.

W niektórych szkołach stosuje się również dodatkowe oznaczenia do ocen literowych, takie jak + lub –, co pozwala na bardziej precyzyjne określenie poziomu osiągnięć ucznia.

Jakie są oceny w szkole średniej w Anglii?

W szkole średniej w Anglii, zwanej „secondary school”, stosuje się podobny system oceniania do tego w szkole podstawowej, czyli w formie literowych ocen od A do G.

Jednakże, oceny w szkole średniej mają większe znaczenie niż w szkole podstawowej, ponieważ uczniowie podejmują wtedy decyzję o dalszej ścieżce edukacji i wyborze przedmiotów, które chcą studiować na poziomie zaawansowanym.

Oceny w szkole średniej są przypisywane uczniom na podstawie ich pracy w ciągu całego roku szkolnego. Nauczyciele oceniają uczniów na podstawie ich osiągnięć w poszczególnych przedmiotach, takich jak matematyka, język angielski, nauki przyrodnicze i społeczne, sztuka i kultura oraz zajęcia sportowe.

Podobnie jak w szkole podstawowej, niektóre szkoły stosują dodatkowe oznaczenia do ocen literowych, takie jak + lub -, co pozwala na bardziej precyzyjne określenie poziomu osiągnięć ucznia.

Oceny na egzaminach

W Wielkiej Brytanii oceny egzaminów końcowych, takich jak GCSE (General Certificate of Secondary Education) i A-level (Advanced Level), są niezwykle ważne, ponieważ wpływają na przyszłą karierę i dalsze kształcenie się.

Czytaj również  Pierwsza strona zeszytu do Chemii – Jak ozdobić?

GCSE to egzaminy przeprowadzane w wieku 16 lat, które testują wiedzę uczniów w różnych przedmiotach, w tym języku angielskim, matematyce, naukach przyrodniczych, humanistycznych i sztukach.

Wyniki egzaminów GCSE wpływają na decyzję o kontynuowaniu nauki w szkole średniej lub przejściu do szkoły zawodowej. Uczniowie zdobywają oceny w skali od 1 do 9, gdzie 9 to najwyższa ocena, a 1 to najniższa.

A-levels to egzaminy, które uczniowie zdają w wieku 18 lat i które są wymagane do przyjęcia na uniwersytet w Wielkiej Brytanii. Egzaminy te składają się z jednej lub kilku dziedzin, w zależności od wybranego kierunku.

Uczniowie zdający egzaminy A-levels muszą zdać co najmniej trzy przedmioty, a ich oceny wpływają na decyzję o przyjęciu na uniwersytet. Oceny są przypisywane na podstawie systemu punktów, który pozwala na porównywanie wyników między różnymi przedmiotami i szkołami

Jak oceny wpływają na kariery zawodowe w Anglii?

W przypadku wielu zawodów, szczególnie tych związanych z sektorem publicznym, a także w branżach wymagających wysokich kwalifikacji, takich jak prawo czy medycyna, istnieją wyraźnie określone wymagania dotyczące ocen, jakie należy uzyskać, aby móc ubiegać się o daną pozycję. Pracodawcy często oczekują od kandydatów odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności potwierdzonego certyfikatem.

Jednocześnie, oceny mogą wpłynąć na możliwości kontynuowania nauki na poziomie wyższym. Wiele uniwersytetów i innych placówek edukacyjnych ma określone wymagania dotyczące minimalnego poziomu ocen, które trzeba uzyskać w egzaminach, aby móc aplikować na wybrany kierunek studiów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *