Rozrywka

Oceny w Ameryce

Ostatnia aktualizacja 6 marca 2023 przez Redakcja

System oceniania w amerykańskim systemie edukacji może wydawać się zagadką dla osób z krajów, w których stosuje się inny system oceniania. W Stanach Zjednoczonych oceny mają szczególne znaczenie, ponieważ często służą jako jedyny wskaźnik sukcesu ucznia lub studenta. W tym artykule przyjrzymy się bliżej amerykańskiemu systemowi oceniania, jego znaczeniu i wpływie na rozwój uczniów i studentów.

Jak działa system oceniania w amerykańskim systemie edukacji?

W amerykańskim systemie edukacji ocenianie jest częścią procesu nauczania i służy do oceny postępów uczniów oraz określenia ich osiągnięć. Każdy przedmiot jest oceniany na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia w trakcie całego semestru lub roku szkolnego.

Najczęściej stosowanym systemem oceniania jest system alfabetyczny, w którym litery A, B, C, D i F oznaczają odpowiednio bardzo dobre, dobre, dostateczne, słabe i niedopuszczalne wyniki.

Oprócz ocen końcowych, uczniowie otrzymują także oceny za zadania domowe, projekty, prace klasowe i testy. Te oceny często są liczone jako procent punktów uzyskanych w każdym zadaniu w porównaniu z maksymalną liczbą punktów możliwych do zdobycia.

System oceniania w amerykańskim systemie edukacji może różnić się w zależności od szkoły lub uczelni. W niektórych przypadkach stosuje się skalę ocen od 1 do 100, zamiast literek, a w innych szkołach mogą być stosowane różne systemy ważenia punktów w zależności od poziomu trudności kursu.

Co oznaczają oceny A, B, C, D i F w amerykańskim systemie szkolnym?

Oceny A, B, C, D i F są najczęściej stosowanymi ocenami w amerykańskim systemie edukacji. Oto ich znaczenie:

  • A+; A – oznacza doskonały lub bardzo dobry wynik i jest najwyższą oceną, jaką można otrzymać. Oznacza, że uczeń doskonale zrozumiał materiał i wykonał wszystkie zadania na wysokim poziomie.
  • B – to dobry wynik. Oznacza, że uczeń zrozumiał materiał i wykonał zadania dobrze, ale może mieć kilka niedociągnięć.
  • C – to ocena dostateczna. Oznacza, że uczeń zrozumiał materiał, ale miał trudności z wykonaniem niektórych zadań lub miał pewne niedociągnięcia.
  • D – to słaba ocena. Oznacza, że uczeń miał problemy z zrozumieniem materiału i miał znaczne trudności z wykonaniem zadań.
  • F – to ocena niedostateczna. Oznacza, że uczeń nie zdał przedmiotu i nie zrozumiał materiału na wystarczającym poziomie.
Czytaj również  Trudne i Skomplikowane pytania

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie szkoły i uczelnie stosują dokładnie takie same systemy oceniania i mogą mieć swoje indywidualne skalowanie ocen.

Oceny w USA na polskie

Przeliczanie ocen amerykańskich na polskie może być czasami trudne, ponieważ system oceniania w obu krajach może się znacznie różnić. W amerykańskim systemie edukacji oceny końcowe są często liczbowe lub literowe, natomiast w polskim systemie stosuje się skalę ocen od 1 do 6.

Aby przeliczyć oceny amerykańskie na polskie, można stosować różne metody, w zależności od konkretnego przypadku. Jeśli oceny są literowe, można skorzystać z tabeli porównawczej, która przypisuje ocenom amerykańskim odpowiednie oceny polskie.

Na przykład, ocena A+ to 6, A odpowiada ocenie 5 w skali polskiej, ocena B to ocena 4, ocena C to 3, a ocena D to 2.

Dlaczego nie ma oceny E?

W amerykańskim systemie edukacji ocena „E” nie jest używana, zamiast niej stosuje się ocenę „F” oznaczającą „nie zaliczone” („failed”). Prawdopodobne jest, że kiedyś używano oceny „E” w Stanach Zjednoczonych, ale została ona później zastąpiona przez ocenę „F” ze względu na łatwiejsze rozróżnienie między oceną pozytywną a negatywną. Jednak oficjalnie litera „E” była kojarzona z terminem „Excellent„, co mogło wprowadzać zamieszanie i negatywne skojarzenia, co skłoniło do zmiany na „F”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *