Rozrywka

Kondolencje po niemiecku

Ostatnia aktualizacja 28 marca 2024 przez Redakcja

Język niemiecki nie należy do najtrudniejszych, ale mało Polaków zna go dobrze, a czasem zachodzi konieczność jego użycia np. podczas składania kondolencji koledze z niemieckiej pracy, albo gdy mamy znajomego z Niemiec, któremu zmarła bliska osoba. Z tego artykułu dowiesz się jak składać kondolencje po niemiecku oraz kiedy to robić. Słowo kondolencje tłumaczone na język niemiecki to Beileid, mówiąc o wyrazach współczucia można również użyć wyrażenia Anteilnahme.

Czym są kondolencje i dlaczego je składamy?

Kondolencje są najsmutniejszą formą oficjalnego komunikatu. Powszechnie nazywane życzeniami kondolencyjnymi, nie wiele mają wspólnego z radosnymi życzeniami otrzymywanymi przez całe życie.

Wyrazy współczucia i pokazanie gotowości do udzielenia wsparcia osobie przeżywającej żałobę są często jedyną rzeczą jaką można zrobić w trudnych chwilach dla bliskich osób.

Kondolencje składa się również sąsiadom czy współpracownikom, wymaga tego kultura, ale i powinniśmy czuć wewnętrzną motywację do tego aby to zrobić.

Krótkie kondolencie po niemiecku

Przejdźmy teraz do najważniejszego elementu czyli samych kondolencji po niemiecku. Niżej prezentowane wzory gwarantują złożenie poprawnie gramatycznych kondolencji będących jednocześnie zwięzłymi, łatwymi do nauki lub napisania oraz jasno przekazującymi wyrazy współczucia.

Przedstawione przykłady przetłumaczyliśmy z języka niemieckiego na polski, więc nie powinno być problemu z ich zrozumienie,

 • Du bist in dieser schweren Zeit nicht alleine. – Nie jesteś sam w tym trudnym czasie.
 • Ich möchte Dir/Euch hiermit mein aufrichtig empfundenes Beileid aussprechen. – Chciałbym złożyć Panu szczere kondolencje.
 • Ich teile Deine/Eure Trauer. – Podzielam twój żal.
 • In diesen schmerzvollen Stunden sind wir in Gedanken bei Dir/Euch. – W tych bolesnych godzinach nasze myśli są z Tobą.
 • Mein allerherzlichstes Beileid und mein tiefstes Mitgefühl gelten Dir und Deiner Familie. – Moje kondolencje i wyrazy współczucia kieruję do Ciebie i Twojej rodziny.
 • Tief berührt möchte ich Dir/Euch mein Mitgefühl aussprechen. – Bardzo wzruszony, chciałbym złożyć Wam kondolencje.
 • Wir bedauern Deinen/Euren Verlust zutiefst und sprechen Dir/Euch unsere aufrichtige Anteilnahme aus.- Głęboko żałujemy Twojej straty i składamy Ci szczere kondolencje.
 • Wir fühlen uns Dir und Deiner Familie in dieser schweren Zeit verbunden. – Czujemy się związani z Tobą i Twoją rodziną w tym trudnym czasie.
 • Wir sind tief betroffen und trauern still mit Euch / Ihnen – W tych trudnych godzinach moje myśli są z Tobą.
 • In Gedanken bin ich bei Dir und trauere mit Dir – W myślach jestem z Tobą i płaczę wspólnie z Tobą.
 • Ich bin tief erschüttert und mir fehlen die Worte – Jestem głęboko wstrząśnięty i nie mam słów.
 • Wir trauern mit Dir / Ihnen und Deiner / Ihrer Familie – Opłakujemy Ciebie i Twoją rodzinę.
 • Mein Mitgefühl gehört Dir / Ihnen und Deiner / Ihrer Familie – Moje współczucie należy do Ciebie i Twojej rodziny.
 • Ich denke an Dich – Myślę o Tobie.
 • Zum Tod Ihrer/Ihres … sprechen wir Ihnen unser tiefes Mitgefühl aus… – Przekazujemy Ci najgłębsze współczucie po śmierci Twojego…
 • Fühl Dich umarmt – Poczuj się przytulony
Czytaj również  Pytania do przyjaciółki - Trudne/Mocne/Ostre

To krotkie kondolencje, które sprawdzą się zarówno gdy znamy kogoś dobrze jak i utrzymujemy rzadsze kontakty.

Kondolencje po niemiecku formalna wersja:

Prezentowane poniżej przykłady kondolencji sprawdzą się, głównie w przypadku współpracowników oraz osób z którymi nie mamy więzi emocjonalnych, jednak dobre wychowanie i ludzka chęć okazania wsparcia wymagają od nas tego.

Formalne kondolencje doskonale sprawdzą się również, przy składaniu kondolencji grupowych jakie może składać pracodawca i grupa pracowników.

 • Ich möchte Ihnen mein aufrichtiges Beileid und mein tiefe Anteilnahme aussprechen. – Chciałbym złożyć Wam kondolencje i kondolencje.
 • Wir möchten Ihnen unser tiefempfundenes Beileid für Ihren Verlust aussprechen. – Chcielibyśmy złożyć głębokie kondolencje z powodu Twojej straty.
 • Unser Mitgefühl gilt Ihnen und Ihrer Familie.  – Nasze kondolencje kierujemy do Ciebie i Twojej rodziny
 • Wir fühlen uns in unserer Trauer mit Ihnen und Ihrer Familie verbunden. – W naszym smutku czujemy się związani z Tobą i Twoją rodziną.
 • Wir sprechen Ihnen unser allerherzlichstes Beileid aus. – Składamy Wam najgłębsze kondolencje.
 • Mit aufrichtiger Anteilnahme entbiete ich Ihnen mein tiefstes Beileid zum schmerzlichen Verlust [imię zmarłego/zmarłej]. Möge Ihnen in dieser schweren Zeit Trost und Kraft zuteilwerden. – Z najszczerszym współczuciem przesyłam moje najgłębsze kondolencje z powodu bolesnej straty [imię zmarłego/zmarłej]. Niech w tej trudnej chwili otaczają cię pociecha i siła.

Najpiękniejsze kondolencje po niemiecku

Choć trudno określić jakie kondolencje można nazwać najpiękniejszymi, często pojawiają się zapytania o najpiękniejsze kondolencje w języku niemieckim.

Wybraliśmy kilka przykładów ostatniego pożegnania w języku niemieckim, które naszym zdaniem w sposób poetycki opisują stratę bliskiej osoby i na swój sposób pięknie mówią o śmierci.

 • „Ich glaube, dass wenn der Tod unsere Augen schließt, wir in einem Lichte stehn, von welchem unser Sonnenlicht nur der Schatten ist.“ – Wierzę, że kiedy śmierć zamyka nam oczy, stoimy w świetle, którego nasze światło słoneczne jest tylko cieniem.
 • „Die Bande der Liebe werden mit dem Tod nicht durchschnitten.“ – Więzy miłości nie są zrywane przez śmierć.
 • „Sterben ist kein ewiges Getrennt werden; es gibt ein Wiedersehen an einem helleren Tag.“ – Umieranie nie oznacza wiecznego oddzielenia; w jaśniejszy dzień nastąpi ponowne spotkanie.
 • „Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles,niemals aber die gemeinsam verbrachte Zeit.“ – Wraz ze śmiercią ukochanej osoby tracisz dużo, ale nigdy wspólnie spędzonego czasu.
 • „Sag nicht im Kummer, „er ist nicht mehr”. Sag in Dankbarkeit, „er war”. – Nie mów ze smutkiem: „Jego już nie ma”. Z wdzięcznością powiedz „był”.
 • „Wenn man einen geliebten Menschen verliert, gewinnt man einen Schutzengel dazu.” – Kiedy tracisz ukochaną osobę, zyskujesz anioła stróża.
Czytaj również  Orzech to owoc czy warzywo?

Wyrazy współczucia po niemiecku

Wyrazy współczucia są zazwyczaj składane przez dalszych znajomych, współpracowników czy osoby na szczeblu państwowym.

 • Trost kommt in dieser schweren Zeit vielleicht mit der Erkenntnis, mit der Trauer nicht alleine zu sein. – W tym trudnym czasie pocieszeniem może być świadomość, że nie jesteś sam w swoim smutku.
 • Danke, dass Sie kommen, mein herzliches Beileid. – Proszę przyjąć wyrazy współczucia.
 • Deshalb möchte ich Ihnen mein größtes Bedauern aussprechen. – Proszę przyjąć moje szczere wyrazy współczucia.
 • Ich kann nicht das Leid aus der Welt schaffen, nicht den Schmerz lindern, den Du empfindest. Alles was ich tun kann, ist mit Dir zu fühlen und in Gedanken in dieser schweren Zeit bei Dir zu sein. – Nie mogę usunąć cierpienia, nie mogę złagodzić bólu, który czujesz. Wszystko, co mogę zrobić, to współczuć i być z wami duchem w tym trudnym czasie.

Kondolencje po niemiecku z powodu śmierci matki

Matka dla wielu osób jest najbliższą osobą. Chociaż obu rodziców kocha się tak samo, to matka wydaje nas na świat i w większości kultur odpowiedzialna jest za sporą część wychowania.

Śmierć matki jest bardzo bolesna i należy dobrze dobierać kondolencje, aby nie pogłębić bólu straty. Poniżej przedstawiami kondolencje z powodu śmierci matki w języku niemieckim.

 • „In tiefer Betroffenheit habe ich vom Tode deiner Mutter erfahren.” – Byłem głęboko zasmucony, gdy dowiedziałem się o śmierci twojej matki.
 • Schwer ist es, einen lieben Menschen zu verlieren. Doch ein Trost ist es, deine Mutter bei Gott geborgen zu wissen. – Trudno stracić kogoś, kogo kochasz. Ale pocieszeniem jest świadomość, że twoja matka jest bezpieczna u Boga.
 • “Mir fehlen in solchen Momenten die richtigen Worte. Ich habe eine Kerze für deine Mutter und auch für euch angezündet, mit meinen Gedanken bin ich bei euch.” – W takich momentach nie potrafię znaleźć odpowiednich słów. Zapaliłem świecę dla twojej matki i dla ciebie moje myśli są z tobą.
 • „Der Tod einer Mutter ist der erste Kummer, den man ohne sie beweint.” – Śmierć matki jest pierwszym smutkiem, którego opłakuje się bez niej.
 • „Ich hoffe, dass Deine Trauer bald zu einer liebevollen Erinnerung wird. Mein aufrichtiges Beileid zum Tod Deiner geliebten Mutter.” – Mam nadzieję, że twój smutek wkrótce zamieni się w pełne miłości wspomnienie. Moje szczere kondolencje z powodu śmierci Twojej ukochanej matki.
Czytaj również  Czy wilki szczekają? - MP3 ze szczekaniem wilka

Kondolencje po niemiecku z powodu śmierci ojca

Zazwyczaj ojciec odchodzi od nas szybciej, mężczyźni żyją krócej i mamy mniej czasu by cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. Strata ojca jest bolesna, warto być blisko obok osoby, która straciła tatę i wspierać ją wtedy, gdy tego będzie potrzebować.

Kondolencje z powodu śmierci ojca są jednym z symbolem pamięci o żałobnikach i o tym, że nie są sami.

 • „Tief betroffen habe ich vom Heimgang deines Vaters gehört.” – Byłem głęboko zasmucony słysząc o odejściu twojego ojca.
 • „Die Nachricht vom Ableben deines Vaters traf uns alle schmerzlich.” – Wszyscy byliśmy zasmuceni wiadomością o odejściu twojego ojca.
 • „Tröstlich ist, dass dein Vater nicht leiden musste. Nach einem langen und erfüllten Leben sanft einschlafen zu dürfen, ist eine Gnade.” – To pocieszające, że twój ojciec nie musiał cierpieć. Możliwość delikatnego zasypiania po długim i satysfakcjonującym życiu to błogosławieństwo.
 • „Vielen von uns ist dein Vater zu einem verlässlichen und treuen Freund geworden. Umso schmerzlicher trifft uns alle diese Nachricht.” – Twój ojciec stał się dla wielu z nas niezawodnym i lojalnym przyjacielem. Ta wiadomość uderza nas tym bardziej boleśnie.
 • „Zum Tod deines lieben Vaters möchten wir unsere Anteilnahme aussprechen.” – Chcielibyśmy wyrazić nasze kondolencje z powodu śmierci Waszego drogiego ojca.

Jak napisać kondolencje po niemiecku?

Napisanie kondolencji w języku niemieckim wymaga delikatności i szacunku, dokładnie tak samo jak w polskiej kulturze.

Wzór kondolencji w języku niemieckim:

Sehr geehrte Familie [Nazwisko],

mit tiefem Bedauern habe ich vom Verlust Ihres geliebten [imię zmarłego/zmarłej] erfahren. In dieser schweren Zeit des Abschieds möchte ich Ihnen mein aufrichtiges Beileid aussprechen.

Der Verlust eines geliebten Menschen ist schmerzhaft und lässt sich nur schwer in Worte fassen. Möge die Erinnerung an die gemeinsam verbrachte Zeit Ihnen Trost und Kraft spenden. Meine Gedanken und Gebete sind in diesen schweren Stunden bei Ihnen.

Bitte lassen Sie mich wissen, wenn ich in irgendeiner Weise behilflich sein kann. In stillem Gedenken bin ich mit Ihnen.

Mit aufrichtiger Anteilnahme,

[Ihre Unterschrift]
[Ihr Name]

W tłumaczeniu na język polski:

Szanowna Rodzino [Nazwisko],

z głębokim żalem dowiedziałem/łam się o stracie Waszego ukochanego [imię zmarłego/zmarłej]. W tym trudnym czasie pożegnania chciałbym złożyć najszczersze kondolencje.

Strata bliskiej osoby jest bolesna i trudno znaleźć słowa, które mogą wyrazić ten ból. Mam nadzieję, że wspomnienia z wspólnie spędzonych chwil dadzą Wam otuchy i sił. Moje myśli i modlitwy są teraz z Wami.

Proszę dajcie mi znać, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc. W tych chwilach smutku jestem z Wami.

Z najszczerszym współczuciem,

[Twoje podpisanie]
[Twoje imię]

To już wszystko w kwesti składania kondolencji w języku niemieckim, jeśli szukasz podobnych informacji tylko o kondolencjach po angielsku, zapraszamy do osobnego artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *