Kondolencje po angielsku

Śmierć osoby zawsze jest smutną wiadomością. W przypadku gdy śmierć dotyka osoby bliskiej dla naszego znajomego, albo nieco dalszej rodziny wypada złożyć kondolencje.  W tym artykule chcemy poruszyć kwestię składania kondolencji w języku angielskim, co może przydać się nie tylko w relacjach między ludzkich, ale również w szkole przy zadaniach z języka angielskiego. Kondolencje w języku angielskim pisane są jak Condolence, albo RIP Messages co oczywiście oznacza wiadomość pogrzebową/pożegnalną.

Czym są kondolencje?

Tak naprawdę, nikt z nas nie zna podstaw składania kondolencji, nie wiemy kiedy powstały i kto jako pierwszy je wypowiedział, bo bez wątpienia najpierw było słowo, a dopiero później kondolencje pisane. Jednak początków należy upatrywać we wczesnych cywilizacjach, gdzie wraz z narodzinami dziecka składało się życzenia, a w przypadku śmierci w rodzinie przekazywane były kondolencje. Kondolencje są wyrażeniem smutku i łączeniem się w bólu z osobami opłakującymi śmierć bliskiej osoby. Nie ma żadnych wątpliwości, że jest to najsmutniejszy sposób przekazywania wiadomości. W kulturach europejskich kondolencje stanowią istotny aspekt społeczny. Zarówno w Anglii jak i Polsce składanie kondolencji zapisane jest w ramach życia społecznego.

Kondolencje po angielsku – kiedy mogą się przydać?

Składanie kondolencji w języku polskim nie należy do najłatwiejszych, a co dopiero po angielsku. Często nie wiemy co w takich chwilach napisać i ratujemy się przykładami dostępnymi w internecie i gazetach. Nie ma w tym nic złego, kondolencje nie są wyścigiem na najpiękniejszy wiersz, powinny być zwięzłe a ich treść ma zawierać wyrazy smutku, ubolewania z powodu straty oraz informację o wsparciu dla osób pogrążonych w żałobie. Kondolencje po angielsku przydadzą się w przypadku, gdy bliska nam anglojęzyczna osoba straci osobę z rodziny lub przyjaciela. W takim wypadku, pisanie kondolencji w naszym języku i zmuszanie osoby w żałobie do korzystania z translatora nie jest najlepszym pomysłem. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzą gotowe wzory kondolencji po angielsku.

Kondolencje po angielsku – wzory i przykłady

Przejdźmy do wzorów kondolencji po angielsku, dzięki którym wyrazisz smutek z powodu śmierci danej osoby oraz okażesz wsparcie dla tych, którzy w tych dniach cierpią najbardziej. Przedstawione przykłady zostały przetłumaczone z języka angielskie na polski, więc możesz bez obaw skopiować je wiedząc co oznaczają. Nasza lista kondolencji w języku angielskim zawiera 16 przykładowych tekstów, które nie są w żaden sposób kontrowersyjne i zostaną zaakceptowane przez, każdą osobę.

Kondolencje po angielsku wzory:

 • It was truly a pleasure to have gotten to know [Name]. He/she will be missed dearly. – Poznanie [Imię] było naprawdę przyjemnością. Będzie bardzo tęsknić za nim.
 • [Name], my thoughts and prayers are with you and your family at this sad time. – [Imię], moje myśli i modlitwy są z tobą i twoją rodziną w tym smutnym czasie.
 • My deepest condolences to the entire family. – Moje szczere kondolencje z powodu utraty [Imię].

Kondolencje po angielsku przykłady:

 • Let me offer my sincere condolences to you. – Pozwólcie, że złożę wam moje szczere kondolencje.
 • May you find comfort in knowing you are not alone, you are surrounded by those who care for you. – Możesz znaleźć pocieszenie, wiedząc, że nie jesteś sam, jesteś otoczony przez tych, którzy się o ciebie troszczą.
 • Please remember that we love and care about you and will be here for you always. – Pamiętaj, że kochamy Cię i troszczymy się o Ciebie i zawsze będziemy tu dla Ciebie.
 • You and your family are surrounded by love during this difficult time. – Ty i Twoja rodzina jesteście otoczeni miłością w tym trudnym czasie.
 • May my condolences bring you comfort and may my prayers ease the pain of this loss. – Niech moje kondolencje przyniosą Wam pociechę, a moje modlitwy złagodzą ból tej straty.
 • I am deeply saddened by the news of your loss. I pray that God will grant you the strength. My most sincere condolences. – Jestem głęboko zasmucony wiadomością o twojej stracie. Modlę się, aby Bóg dał ci siłę. Moje najszczersze kondolencje.
 • Remembering her wonderful and gentle soul will forever remain in our hearts. May she rest in peace. – Pamięć o jej cudownej i delikatnej duszy na zawsze pozostanie w naszych sercach. Niech spoczywa w pokoju.

Kondolencje po angielsku z powodu utraty ojca:

 1. “Your father was an extremely caring and kind man. I know that no matter where you are, he will always be watching over you.” – „Twój ojciec był niezwykle troskliwym i życzliwym człowiekiem. Wiem, że bez względu na to, gdzie będziesz, on zawsze będzie cię pilnował ”.
 2. “Let the memories of your father provide you with comfort and serve as guidance.” – „Niech wspomnienia twojego ojca zapewnią ci pocieszenie i posłużą jako wskazówki”.
 3. “A father’s guiding hand always sits on the shoulder of his children.” – „Prowadząca ręka ojca zawsze spoczywa na ramieniu jego dzieci” lub “„Ręka ojca spoczywająca na ramieniu jego dzieci zawsze je prowadzi”

Kondolencje po angielsku z powodu utraty mamy:

 1. “Your mother’s kindness was contagious and her memory will live on forever.” – „Życzliwość twojej matki była zaraźliwa, a jej pamięć będzie żyła wiecznie”.
 2. “My deepest condolences to you and your family during this time. Your mother was an amazing woman and she will truly be missed.” – „Moje najgłębsze kondolencje dla Ciebie i Twojej rodziny w tym czasie. Twoja matka była niesamowitą kobietą i naprawdę będzie za nią tęsknić ”.
 3. “A mother is with us always, first in her lifetime, then forever in our memory.” – „Matka jest z nami zawsze, najpierw w swoim życiu, potem na zawsze w naszej pamięci”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *