Redakcja

Cieszymy się, że możemy tworzyć dla was artykuły. Zapraszamy do lektury.

Kondolencje po angielsku

Posted by

kondolencje po angielsku

Śmierć osoby zawsze jest smutną wiadomością. W przypadku gdy śmierć dotyka osoby bliskiej dla naszego znajomego, albo nieco dalszej rodziny wypada złożyć kondolencje.  W tym artykule chcemy poruszyć kwestię składania kondolencji w języku angielskim, co może przydać się nie tylko w relacjach między ludzkich, ale również w szkole przy zadaniach z języka angielskiego. Kondolencje w języku angielskim pisane są jak Condolence, albo RIP Messages co oczywiście oznacza wiadomość pogrzebową/pożegnalną.

Czym są kondolencje?

Tak naprawdę, nikt z nas nie zna podstaw składania kondolencji, nie wiemy kiedy powstały i kto jako pierwszy je wypowiedział, bo bez wątpienia najpierw było słowo, a dopiero później kondolencje pisane.

Jednak początków należy upatrywać we wczesnych cywilizacjach, gdzie wraz z narodzinami dziecka składało się życzenia, a w przypadku śmierci w rodzinie przekazywane były kondolencje.

Kondolencje są wyrażeniem smutku i łączeniem się w bólu z osobami opłakującymi śmierć bliskiej osoby. Nie ma żadnych wątpliwości, że jest to najsmutniejszy sposób przekazywania wiadomości. W kulturach europejskich kondolencje stanowią istotny aspekt społeczny. Zarówno w Anglii jak i Polsce składanie kondolencji zapisane jest w ramach życia społecznego.

Kondolencje po angielsku – kiedy mogą się przydać?

Składanie kondolencji w języku polskim nie należy do najłatwiejszych, a co dopiero po angielsku. Często nie wiemy co w takich chwilach napisać i ratujemy się przykładami dostępnymi w internecie i gazetach.

Nie ma w tym nic złego, kondolencje nie są wyścigiem na najpiękniejszy wiersz, powinny być zwięzłe a ich treść ma zawierać wyrazy smutku, ubolewania z powodu straty oraz informację o wsparciu dla osób pogrążonych w żałobie.

Kondolencje po angielsku przydadzą się w przypadku, gdy bliska nam anglojęzyczna osoba straci osobę z rodziny lub przyjaciela. W takim wypadku, pisanie kondolencji w naszym języku i zmuszanie osoby w żałobie do korzystania z translatora nie jest najlepszym pomysłem. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzą gotowe wzory kondolencji po angielsku.

Jak napisać i złożyć kondolencje po angielsku?

Napisanie kondolencji po angielsku potrafi sprawić problem, zwłaszcza gdy nie chodzi o sprawdzian na lekcji a o prawdziwe wyrazy współczucia.

Osoby nieznające języka angielskiego powinny skorzystać z gotowych wzorów kondolencyjnych po angielsku zaprezentowanych w dalszej części artykułu.

Pisząc kondolencje po angielsku pamiętaj aby:

 • były zwięzłe,
 • wysłane w liście, bezpośrednim SMS albo wiadomości prywatnej,
 • niosły pocieszenie.

Teraz przejdźmy już do konkretnych wzorów kondolencji.

Kondolencje po angielsku – wzory i przykłady

Przejdźmy do wzorów kondolencji po angielsku, dzięki którym wyrazisz smutek z powodu śmierci danej osoby oraz okażesz wsparcie dla tych, którzy w tych dniach cierpią najbardziej.

Przedstawione przykłady zostały przetłumaczone z języka angielskie na polski, więc możesz bez obaw skopiować je wiedząc co oznaczają. Nasza lista kondolencji w języku angielskim zawiera 16 przykładowych tekstów, które nie są w żaden sposób kontrowersyjne i zostaną zaakceptowane przez, każdą osobę.

Kondolencje po angielsku wzory:

Zacznijmy od wzorów kondolencji po angielsku, które mogą posłużyć jako kondolencje bardziej formalne, kierowane do osób, z którymi mieliśmy mniejszy kontakt.

 • It was truly a pleasure to have gotten to know [Name]. He/she will be missed dearly. – Poznanie [Imię] było naprawdę przyjemnością. Będę bardzo tęsknić za nim.
 • [Name], my thoughts and prayers are with you and your family at this sad time. – [Imię], moje myśli i modlitwy są z tobą i twoją rodziną w tym smutnym czasie.
 • My deepest condolences to the entire family. – Moje szczere kondolencje z powodu utraty [Imię].
 • It’s terrible to hear about your loss and I express my sincere sympathy to you and your family – To straszne słyszeć o Twojej stracie i wyrażam szczere współczucie Tobie i Twojej rodzinie
 • May the fond memories of [name] help you find peace. – Niech miłe wspomnienia [imię] pomogą ci znaleźć spokój.
 • May the love and mercy of our Lord be bestowed upon you and your family during this unfortunate time. Our most sincere condolences. – Niech miłość i miłosierdzie naszego Pana zostaną zesłane na ciebie i twoją rodzinę w tym nieszczęsnym czasie. Nasze najszczersze kondolencje.
 • May you be comforted by the outpouring of love surrounding you. – Obyś był pocieszony otaczającym cię przypływem miłości.
 • May your heart and soul find peace and comfort. – Niech twoje serce i dusza odnajdą spokój i ukojenie.
 • No one can prepare you for a loss; it comes like a swift wind. But take comfort in knowing that he is now resting in the arms of our Lord. – Nikt nie może przygotować cię na stratę; przychodzi jak szybki wiatr. Ale pociesz się wiedząc, że teraz odpoczywa w ramionach naszego Pana.
 • No words can describe how sorry I am for your loss. – Żadne słowa nie mogą opisać, jak bardzo mi przykro z powodu twojej straty.
 • Offering you and your family our deepest and most sincere condolences and may the soul of your [mather/father/brother/sister] rest in peace. – Przekaż Tobie i Twojej rodzinie nasze najgłębsze i najszczersze kondolencje i niech dusza Twojej matki/ojca/brata/siostry spoczywa w pokoju.
Czytaj również  Czy wilkołaki istnieją i jak wyglądają?

Krótkie kondolencje po angielsku

krótkie kondolencje są często najlepszym rozwiązaniem dla osób, które straciły kogoś bliskiego. Różnie przechodzi się okres żałoby i sama świadomość, że ktoś o nas myśli potrafi być wystarczająca. Jeśli nie chcesz się rozpisywać sprawdź krótkie kondolencje po angielsku.

 • Tak mi przykro słyszeć o twojej stracie.  – I’m so sorry to hear of your loss.
 • Jestem oszołomiony tą wiadomością. Bardzo mi przykro z powodu twojej straty. – I’m stunned by this news. I’m so very sorry for your loss.
 • Moje serce boli, gdy słyszę tę wiadomość. Modlę się za wszystkich. – My heart aches to hear this news. I’m praying for everyone.
 • Kocham Cię i jestem tu dla Ciebie. – I love you and I’m here for you.
 • Wiedz, że Twoi przyjaciele Cię kochają i są tu dla Ciebie. – Please know that your friends love you and are here for you.
 • Moje najgłębsze kondolencje z powodu straty twojej rodziny. – My deepest condolences for your family’s loss.
 • Kondolencje dla Ciebie i Twojej rodziny. – Condolences to you and your family.
 • Najgłębsze wyrazy współczucia dla Ciebie i Twojej rodziny. – Deepest sympathies to you and your family.
 • We send our heartfelt condolences. – Przesyłamy nasze serdeczne kondolencje.
 • We want you to know how sorry we are. – Chcemy, żebyś wiedział, jak bardzo nam przykro.
 • Proszę przyjąć nasze serdeczne kondolencje.  – Please accept our heartfelt condolences.
 • Moje najgłębsze wyrazy współczucia dla Ciebie i Twojej rodziny. – My deepest sympathies to you and your family.
 • Moje myśli i modlitwy są z wami w czasie smutku. – My thoughts and prayers are with you in your time of grief.
 • Przykro mi z powodu twojej straty. Ja też będę za nią/nim tęsknić. – I’m so sorry for your loss. I’m going to miss her/him too.
 • Życzę ci spokoju i pociechy w żałobie. – I wish you peace and comfort as you grieve.
 • Przyjmij nasze najgłębsze kondolencje z powodu Twojej straty. – Please accept our deepest condolences for your loss.
 • Słowa nie są w stanie opisać, jak bardzo mi przykro z powodu tej straty. Jesteś w moich modlitwach. – Words can’t describe how sorry I am at this loss. You’re in my prayers.

Kondolencje po angielsku przykłady:

Poniżej zamieszczamy listę przykładów kondolencji po angielsku, które sprawdzą się głównie w przypadku bliskich osób. Wśród przykładów kondolencji znajdziesz zarówno wyrazy współczucia jak i wiadomości z pocieszeniem.

 • Let me offer my sincere condolences to you. – Pozwólcie, że złożę wam moje szczere kondolencje.
 • May you find comfort in knowing you are not alone, you are surrounded by those who care for you. – Możesz znaleźć pocieszenie, wiedząc, że nie jesteś sam, jesteś otoczony przez tych, którzy się o ciebie troszczą.
 • Please remember that we love and care about you and will be here for you always. – Pamiętaj, że kochamy Cię i troszczymy się o Ciebie i zawsze będziemy tu dla Ciebie.
 • You and your family are surrounded by love during this difficult time. – Ty i Twoja rodzina jesteście otoczeni miłością w tym trudnym czasie.
 • May my condolences bring you comfort and may my prayers ease the pain of this loss. – Niech moje kondolencje przyniosą Wam pociechę, a moje modlitwy złagodzą ból tej straty.
 • I am deeply saddened by the news of your loss. I pray that God will grant you the strength. My most sincere condolences. – Jestem głęboko zasmucony wiadomością o twojej stracie. Modlę się, aby Bóg dał ci siłę. Moje najszczersze kondolencje.
 • Remembering her wonderful and gentle soul will forever remain in our hearts. May she rest in peace. – Pamięć o jej cudownej i delikatnej duszy na zawsze pozostanie w naszych sercach. Niech spoczywa w pokoju.
 • I am deeply saddened by the loss that you and your family have encountered. My condolences. – Jestem głęboko zasmucony stratą, której doświadczyliście ty i twoja rodzina. Moje kondolencje.
 • My deepest sympathies go out to you and your family. May God give you the peace that you seek. – Moje najgłębsze wyrazy współczucia kieruję do Ciebie i Twojej rodziny. Niech Bóg da ci pokój, którego szukasz.
 • May my condolences bring you comfort and may my prayers ease the pain of this loss. – Niech moje kondolencje przyniosą wam pocieszenie i niech moje modlitwy złagodzą ból tej straty.
Czytaj również  Ile jest oceanów na świecie?

Kondolencje po angielsku z powodu utraty ojca:

Utrata jednego z rodziców to bardzo bolesny moment w życiu każdego człowieka. Ojciec uczy nas wielu rzeczy i stanowi opokę rodziny. Po jego stracie czujemy pustkę, warto więc przypomnieć, że żałobnik może na nas liczyć.

 1. “Your father was an extremely caring and kind man. I know that no matter where you are, he will always be watching over you.” – „Twój ojciec był niezwykle troskliwym i życzliwym człowiekiem. Wiem, że bez względu na to, gdzie będziesz, on zawsze będzie cię pilnował ”.
 2. “Let the memories of your father provide you with comfort and serve as guidance.” – „Niech wspomnienia twojego ojca zapewnią ci pocieszenie i posłużą jako wskazówki”.
 3. “A father’s guiding hand always sits on the shoulder of his children.” – „Prowadząca ręka ojca zawsze spoczywa na ramieniu jego dzieci” lub „„Ręka ojca spoczywająca na ramieniu jego dzieci zawsze je prowadzi”
 4. You and your family are in my heart and mind. My condolences on the passing of your father. – Ty i Twoja rodzina jesteście w moim sercu i umyśle. Moje kondolencje z powodu śmierci twojego ojca.
 5. His soul will live forever in our hearts. –  Jego dusza będzie żyć na zawsze w naszych sercach.
 6. We want you to know how deeply, truly, and dearly we will miss him. –  Chcemy, abyście wiedzieli, jak głęboko i bardzo będziemy za nim tęsknić.
 7. Your Dad was an exceptional man and a good friend. My sincere condolences. – Twój tata był wyjątkowym mężczyzną i dobrym przyjacielem. Moje szczere kondolencje.
 8. Your Father was a wonderful source of encouragement for your family. Sincerely sorry for your loss. –  Twój Ojciec był wspaniałym źródłem zachęty dla twojej rodziny. Szczerze jest nam przykro za twoją stratę.
 9. You and your family are in our hearts and minds. Our condolences on the passing of your father. –  Ty i Twoja rodzina jesteście w naszych sercach i umysłach. Nasze kondolencje w związku ze śmiercią twojego ojca.
 10. The life lessons your Dad taught will always remain. These are the gifts he gave to you. –  Lekcje życia, których nauczył twój tata, zawsze pozostaną. To są dary, które ci dał.
 11. My condolences on the death of your Father. He was a fantastic teacher and the students loved and respected him. We will pray for your family. –  Moje kondolencje z powodu śmierci waszego Ojca. Był fantastycznym nauczycielem, a uczniowie go kochali i szanowali. Będziemy modlić się za twoją rodzinę.
 12. Our deepest condolences. Your Dad will watch over you throughout your life. What a wonderful neighbor and friend. We are praying for you. –  Nasze najgłębsze kondolencje. Twój Tata będzie Cię obserwował przez całe życie. Co za wspaniały sąsiad i przyjaciel. Modlimy się za Ciebie.
 13. We’re thinking of you in your hour of grief. May you always feel your Dad’s presence in your heart. May he Rest In Peace. – Myślimy o tobie w godzinie smutku. Obyś zawsze czuł obecność swojego Taty w swoim sercu. Niech spoczywa w pokoju.
Czytaj również  Ile to jest ćwierć?

Kondolencje po angielsku z powodu utraty mamy:

Matka wydaje nas na świat, jest osobą, która na zawsze pozostaje w pamięci. Śmierć mamy jest nie tylko bolesna, ale i nieodżałowana. Poniżej zamieszczamy listę kondolencji po angielsku po śmierci mamy.

 1. “Your mother’s kindness was contagious and her memory will live on forever.” – „Życzliwość twojej matki była zaraźliwa, a jej pamięć będzie żyła wiecznie”.
 2. “My deepest condolences to you and your family during this time. Your mother was an amazing woman and she will truly be missed.” – „Moje najgłębsze kondolencje dla Ciebie i Twojej rodziny w tym czasie. Twoja matka była niesamowitą kobietą i naprawdę będzie za nią tęsknić ”.
 3. “A mother is with us always, first in her lifetime, then forever in our memory.” – „Matka jest z nami zawsze, najpierw w swoim życiu, potem na zawsze w naszej pamięci”.
 4. May your mother’s soul rest in peace. – Niech dusza twojej matki spoczywa w pokoju
 5. We deeply miss her, and we pray for you. Her passing is a great loss for so many. –  Bardzo za nią tęsknimy i modlimy się za Ciebie. Jej odejście jest dla tak wielu wielką stratą.
 6. Your mother was a gem, and will be greatly missed. –  Twoja matka była klejnotem i będzie jej bardzo brakować.
 7. I’m truly sorry to hear about your mother. She was such a great person. – Naprawdę przykro mi słyszeć o twojej matce. Była taką wspaniałą osobą.
 8. Your mom touched so many lives. May her spirit continue to live through you and your family. – Twoja mama dotknęła tak wielu istnień. Niech jej duch nadal żyje w tobie i twojej rodzinie.
 9. Remembering her wonderful and gentle soul will forever remain in our hearts. May she rest in peace. – Pamięć o Jej wspaniałej i delikatnej duszy na zawsze pozostanie w naszych sercach. Niech spoczywa w pokoju.
 10. May her soul rest in peace and light forever. Wishing you peace and comfort. – Niech jej dusza spoczywa na zawsze w pokoju i świetle. Życzę ci spokoju i komfortu.
 11. I’m so saddened to hear of your loss. Your mother was a wonderful woman. I wish peace and comfort to you and your family. – Jestem tak zasmucony słysząc o twojej stracie. Twoja matka była cudowną kobietą. Życzę spokoju i komfortu Tobie i Twojej rodzinie.
 12. Your dear mother was such a beautiful soul. The world has lost a wonderful person. I know you will hold on to the memories and the lessons she has taught you – Twoja droga matka była taką piękną duszą. Świat stracił cudowną osobę. Wiem, że zachowasz wspomnienia i lekcje, których cię nauczyła
 13. She was a very special person and always will be. May God be with you and your family in this time of sadness. – Była bardzo wyjątkową osobą i zawsze będzie. Niech Bóg będzie z tobą i twoją rodziną w tym czasie smutku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *