Motoryzacja

Jak sprawdzić czy droga jest publiczna?

Ostatnia aktualizacja 21 marca 2024 przez Redakcja

W artykule przedstawimy praktyczne sposoby oraz procedury, które należy podjąć, aby uzyskać informacje na temat statusu drogi. Wyjaśnimy również, w jaki sposób złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz jakie elementy powinien on zawierać. Dzięki temu będziesz mógł świadomie podejmować decyzje związane z działką i uniknąć potencjalnych komplikacji prawnych. Jak więc sprawdzić czy droga jest publiczna?

Czym jest droga publiczna?

Droga publiczna, zgodnie z ustawą o drogach publicznych z 21 marca 1985 roku, jest drogą zaliczoną do jednej z kategorii dróg, z której każdy może korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń i wyjątków. Istnieją różne kategorie dróg publicznych, takie jak

 • drogi krajowe,
 • wojewódzkie,
 • powiatowe,
 • gminne,

Każda pełni określone funkcje w sieci drogowej.

Ponadto drogi publiczne mogą być klasyfikowane na drogi zamiejskie i ulice, uwzględniając ich funkcjonalno-techniczne aspekty oraz klasyfikację określoną w przepisach dotyczących prawa budowlanego.

W skrócie, droga publiczna to taka droga, która jest dostępna dla każdego użytkownika zgodnie z przepisami i przeznaczeniem, niezależnie od kategorii czy klasyfikacji.

Jak sprawdzić czy droga jest publiczna?

Jeśli chcesz sprawdzić czy droga jest publiczna, istnieją różne sposoby, z których możesz skorzystać:

Kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za drogi:

Możesz wysłać wniosek drogą elektroniczną (e-mail), listownie lub skontaktować się telefonicznie z jedną z instytucji zajmujących się drogami, takimi jak:

 • Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad,
 • Urząd Wojewódzki,
 • Starostwo Powiatowe
 • Urząd Gminy.

Najlepiej zwrócić się do Urzędu Gminy, na terenie którego znajduje się działka, aby uzyskać informacje na temat statusu drogi. W przypadku współpracujących pracowników, sprawa może zostać załatwiona szybko i sprawnie.

Czytaj również  Ile waży akumulator samochodowy?

Korzystanie z Geoportalu:

Na stronie mapy.geoportal.gov.pl można zlokalizować miejsce, na którym znajduje się działka oraz sprawdzić drogę.

Jeśli droga jest przypisana do numeru działki, istnieje prawdopodobieństwo, że ma prywatnego właściciela.

Następnie, na podstawie numeru działki, można znaleźć księgę wieczystą, w której zawarte są informacje o właścicielu.

Pytanie okolicznych mieszkańców:

Czasem wystarczy zapytać mieszkańców w okolicy o drogę. Mogą oni wskazać, kto jest właścicielem drogi lub jak uzyskać dostęp do niej.

Pamiętaj, że zgodnie z przepisami każdy, kto sprzedaje działkę, musi zapewnić do niej dostęp drogowy. Jeśli nie istnieje droga publiczna prowadząca do działki, musi ona zostać wydzielona z sąsiednich działek. Właściciel działki zobowiązany jest do złożenia oświadczenia u notariusza potwierdzającego faktyczny dostęp do drogi publicznej.

Jak powinien wyglądać wniosek o sprawdzenie statusu drogi?

Wniosek o sprawdzenie statusu drogi powinien zawierać następujące elementy:

 1. Oznaczenie wnioskodawcy: Imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres zamieszkania lub siedziby (jeśli dotyczy).
 2. Oczekiwania dotyczące udostępnienia informacji publicznej: Wniosek powinien jasno określać, że wnioskodawca prosi o udostępnienie informacji na temat statusu konkretnej drogi, czy jest ona publiczna czy prywatna.
 3. Określenie sposobu otrzymania informacji publicznej: Wniosek powinien zawierać informację na temat preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi, czyli czy wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź drogą elektroniczną (np. na adres e-mail), pocztą tradycyjną czy też inny sposób.
 4. Informacje w jaki sposób informacja publiczna powinna być dostarczona: Jeśli wnioskodawca preferuje określoną formę dostarczenia informacji, na przykład w formie skanu, kopii dokumentu lub innego medium, powinien to również sprecyzować w swoim wniosku.
 5. Podpis wnioskodawcy: Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę, co potwierdza jego autentyczność.

Ważne jest także zapoznanie się z zasadami dotyczącymi składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, takimi jak możliwość składania wniosków osobiście lub drogą elektroniczną, termin udzielenia odpowiedzi oraz ewentualne koszty związane z udostępnieniem informacji.

Czytaj również  Temperatura zapłonu benzyny

Wniosek powinien być złożony w organie odpowiedzialnym za drogi, na przykład w Urzędzie Gminy, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Urzędzie Wojewódzkim lub Starostwie Powiatowym.

Jak sprawdzić czy działka jest drogą publiczną?

Księga wieczysta jest dokumentem rejestrowym, w którym zawarte są informacje dotyczące nieruchomości, w tym ewentualnych służebności czy ograniczeń dotyczących dostępu do działki.

Badanie księgi wieczystej może dać jasność co do statusu prawnego działki i ewentualnych zapisów dotyczących drogi.

W przypadku wątpliwości co do statusu działki, warto skonsultować się z Urzędem Gminy, na terenie której znajduje się działka. Pracownicy urzędu mogą udzielić informacji na temat ewentualnych uchwał dotyczących wyznaczania dróg publicznych w obrębie danej gminy. Pamiętaj, że zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. nieruchomości w przypadku istnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących statusu działki i dostępu do niej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *