Iloczyn – wynik mnożenia

Iloczyn to wynik mnożenia, działania arytmetycznego najczęściej zapisywanego przy użyciu symbolu kropki lub krzyżyka. Iloczyn należy do czterech podstawowych działań arytmetycznych obok dodawania, odejmowania i dzielenia i to właśnie z tym ostatnim jest często mylony.

Co to jest iloczyn?

Praktycznie odpowiedzieliśmy już na to pytanie, iloczyn to wynik mnożenia. Teraz omówmy nieco szerzej zasadę jego działania tak, aby mogła to zrozumieć nawet najmłodsza osoba.

Zacznijmy więc od mnożenia liczb całkowitych:

2 x 4 = 8

W tym przykładzie pomnożyliśmy mnożną przez mnożnik w efekcie czego otrzymaliśmy iloczyn. Mnożna jest liczbą, którą mnożymy przez inną liczbę będącą mnożnikiem.

przyklad mnozenia

Mnożenie jest działaniem, które na pewien sposób przypomina dodawanie. Oznacza to, że musimy dodać tyle kopi mnożnej, ile jest mnożnika. Opisując to na powyższym przykładzie:

2 + 2 + 2 + 2 = 8

2 x 4 = 8

Jak widać liczba 2 została powielona 4 razy co w efekcie dało nam wynik 8, jest to dokładnie taki sam rezultat jak w przypadku mnożenia liczb 2 i 4. Powyższą zależność można przedstawić również na osi:

Wyjątek stanowi mnożenie przez 0 wtedy iloczyn zawsze będzie równy zero i tego równania nie można rozłożyć w taki sposób 2 + 0 = 2. Iloczyn działania 2 x 0 = 0 i dotyczy to wszystkich liczb, również ujemnych.

Iloczyn to wynik, który poznaje się na wczesnym etapie nauki. Często w programach nauczania, występuje przed ilorazem czyli wynikiem dzielenia. Wynika to zapewne z faktu, że iloczyn jest łatwiej uzyskać, a sam proces mnożenia jest prostszy w nauce dzieci.

Mamy nadzieję że wiesz już jak odpowiedzieć na pytania: iloczyn to wynik jakiego działania; iloczyn to dzielenie czy mnożenie. Iloczyn to wynik mnożenia i warto to zapamiętać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *