Rozrywka

Czy w poprawczaku można mieć telefon?

Ostatnia aktualizacja 6 lutego 2024 przez Redakcja

Czy w poprawczaku można mieć telefon? To zagadnienie, które podlega indywidualnym regulacjom każdej placówki. Polskie ośrodki poprawcze różnią się między sobą, zarówno pod względem rygoru, jak i możliwości dostępu do nowych technologii. Od zaostrzonych ośrodków, gdzie kontakt z elektroniką jest mocno ograniczony, po półotwarte placówki, gdzie młodzież ma możliwość korzystania z telefonów w wyznaczonych godzinach. Warto przyjrzeć się bliżej temu tematowi, aby zrozumieć, jakie zasady obowiązują w zakresie używania telefonów przez wychowanków poprawczych ośrodków wychowawczych.

Czy w poprawczaku można mieć telefon?

W placówkach wychowawczych dla nieletnich, zwanych potocznie poprawczakami, kwestia posiadania telefonu jest ściśle uregulowana przez obowiązujące przepisy oraz regulaminy placówek.

Warunki korzystania z telefonów, zarówno komórkowych, jak i stacjonarnych, są określone przez regulaminy placówek.

W większości przypadków obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, lub wychowankowie mają ograniczony dostęp do tych urządzeń.

Urządzenia mogą być zabezpieczone w depozycie i udostępniane tylko w określonych sytuacjach, takich jak urlop.

Jednakże w placówkach istnieje możliwość korzystania z telefonów w określonych godzinach lub w przypadku spełnienia określonych warunków, zgodnie z zasadami resocjalizacji.

Regulaminy poprawczaków a korzystanie z telefonu

Regulaminy korzystania z telefonów komórkowych w placówkach wychowawczych często jest surowy.

Poniżej znajdziesz przykłady z dwóch losowych regulaminów poprawczaków:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie:

  1. Wychowankowie Grup Wychowawczych do 15 roku życia mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez godzinę w danym dniu w świetlicy, pod nadzorem wychowawcy.
  2. Wychowankowie Grup Wychowawczych powyżej 15 roku życia mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie internatu do godziny 20:30.
  3. Po wyznaczonym czasie przekazują telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne wychowawcy do przechowania w wyznaczonym miejscu w dyżurce wychowawców.
Czytaj również  Pasta pistacjowa gdzie kupić

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie:

  1. Nie używać telefonu komórkowego na terenie szkoły i internatu poza wyznaczonymi porami i miejscem.
  2. Wychowanka ma prawo do 3 telefonów do rodziny na koszt Ośrodka.
  3. Jako nagrodę wychowanek ma możliwość korzystania z własnego telefonu komórkowego poza czasem uwzględnionym w „regulaminie korzystania z telefonu komórkowego”.

Zasady te pokazują, że korzystanie z telefonów komórkowych w placówkach wychowawczych jest surowo kontrolowane i zwykle ograniczone do określonych godzin i miejsc.

Jednakże istnieją również pewne wyjątki, takie jak możliwość korzystania z telefonu jako nagroda dla wychowanków za dobre zachowanie.

Jeśli zastanawiasz się czy będziesz mieć okazję korzystać z telefonu sprawdź regulamin ośrodka wychowawczego, do którego masz być skierowanym.

Za co można trafić do zakładu poprawczego?

Umieszczenie w zakładzie poprawczym jest jednym z możliwych środków przewidzianych w przypadku nieletnich, którzy dopuścili się czynów karalnych.

Zgodnie z Artykułem 10 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, sąd rodzinny może orzec środek poprawczy wobec nieletniego, który spełnia następujące warunki:

  1. Dopuścił się przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
  2. Wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu przemawiają za koniecznością zastosowania środka poprawczego.
  3. Inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne lub nie rokują poprawy zachowania nieletniego.

Jednakże samo popełnienie czynu karalnego nie jest wystarczającym powodem do orzeczenia środka poprawczego.

Sąd musi również uwzględnić stopień demoralizacji nieletniego oraz skuteczność wcześniejszych środków wychowawczych. Ważne jest, aby postępowanie w sprawie nieletniego miało na celu ustalenie, czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji, czy też czy nieletni popełnił czyn karalny oraz czy istnieje potrzeba zastosowania środków przewidzianych w ustawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *