Redakcja

Cieszymy się, że możemy tworzyć dla was artykuły. Zapraszamy do lektury.

Adres zamieszkania a zameldowania

Posted by

adres zamieszkania a zameldowania

Adres zamieszkania i adres zameldowania mogą być takie same lub różne. Przez lata przyjęło się, że adres zameldowania pełni ważniejszą rolę, ale nie jest to prawdą. Osoby pamiętające stare dowody osobiste, zapewne pamiętają, że widniał na nich adres zameldowani, współczesne dowody nie posiadają takiej informacji. Prawo jasno wskazuje na to kiedy można mówić o adresie zameldowania a kiedy o adresie zamieszkania. W tym artykule odpowiemy na pytanie czym oba się różnią i w jakich sytuacjach się ich używa.

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania winien wskazywać na faktyczne miejsce przebywania osoby. Możesz być zameldowanym we Wrocławiu a mieszkać w Warszawie i to ten drugi adres będzie adresem zamieszkania.

Zagadnienie adresu zamieszkania opisane jest w artykule 25 kodeksu cywilnego:

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Miejsce tudzież adres zamieszkania zawsze jest jeden i powinien wskazywać na miejsce, w którym faktycznie mieszkamy. Pod adresem Twojego zamieszkanie musi toczyć się centrum Twojego życia.

Jest to miejsce, w którym przebywasz najwięcej czasu np. studiujesz we Wrocławiu przez 5 dni w tygodniu i wynajmujesz tam mieszkanie a dom rodzinny masz w Krakowie i odwiedzasz go raz w tygodniu, to miejscem zamieszkania jest Wrocław.

Przebywanie w danym mieście jest czynnikiem stałym, ale nie ciągłym czyli może być przerywane np. miesięcznymi wakacjami.

Ze stron rządowych dowiadujemy się dodatkowo, że adres zamieszkania jest istotny ze względu na prawo cywilne procesowe i materialne.

Adres zameldowania

Przez lata PRL utrwaliło w ludziach utrwaliło się, że adres zameldowania odgrywa bardzo istotne rolę. Faktycznie tak było w czasach słusznie minionych, ale obecnie służy głównie celom ewidencyjnym.

Czytaj również  Fajne znaczki do nicku – znaki specjalne emotki i minki – do skopiowania

Jako osoba fizyczna zameldowani możemy być na pobyt stały lub czasowy pod jednym konkretnym adresem.

Meldunek jest istotny w kwestiach administracyjnych a jego zasady określone są w ustawie o ewidencji ludności. W przeciwieństwie do adresu zamieszkania, opuszczając na stałe miejsce zameldowania musimy się wymeldować.

Szczegółowe informacje na temat meldunku można znaleźć w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Dowiadujemy się tam, że adres zameldowania określany jest przez podanie:

  • w gminach, które uzyskały status miasta – nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu – jeżeli jest wydzielony, nazwy województwa oraz kodu pocztowego;
  • w pozostałych gminach – nazwy miejscowości, ulicy, jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice, numeru domu i lokalu – jeżeli jest wydzielony, nazwy gminy, nazwy województwa oraz kodu pocztowego.

Niestety na obowiązek zameldowania wciąż występuje, choć od lat toczy się dyskusja o jego zniesieniu.

Adres zamieszkania a zameldowania

Jakie są zatem główne różnice między adresem zamieszkania a adresem zameldowania? Zapamiętaj, że:

  • Adres zamieszkania to określenie z prawa cywilnego.
  • Adres zameldowania to określenie z prawa administracyjnego.

Dla Twojej wygody lepiej będzie posiadać taki sam adres zamieszkania i zameldowania. Oba adresy mają wpływ na wybór sądu czy organu podatkowe.

W przypadku rozprawy sądowej lub płacenia podatków PIT będziemy patrzeć na adres zamieszkania.

Adres zamieszkania Adres zameldowania
Faktyczne miejsce stałego zamieszkania i prowadzenia swojego życia. Nie musimy przebywać na stałe pod tym adresem.
Może być sama nazwa miejscowość (gdy wymaga tego umowa/dokument dokładniejszy adres). Dokładny adres lokalu.
Można mieć jeden adres zamieszkania. Można mieć jeden adres zameldowania.
Adres zamieszkania ma wpływ na miejsce rozpraw sądowych i płacenie podatków. Nie ma wpływu na rozprawy sądowe i sprawy podatków, chyba  że jest taki sam jak adres zamieszkania.
Pojęcie prawa cywilnego. Pojęcie prawa administracyjnego.
Opuszczenie miejsca zameldowania na stałe, wymaga wymeldowania się.
Czytaj również  Co to jest awizo pocztowe i ile jest dni na odebranie przesyłki poleconej?

Czy muszę być zameldowany tam gdzie mieszkam?

Możesz być zameldowany w innym miejscu niż faktycznie mieszkasz. Wiele osób posiada meldunek w domu rodzinnym a na co dzień przebywa w zupełnie innym mieście czy nawet Państwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *